Ferielukket.

Kontoret holder ferielukket i uge 30 og 31. Har du brug for teknisk assistance kan vagten kontaktes på 40531258.

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING Løgstør Vand a.m.b.a. afholder generalforsamling Torsdag 21. marts 2024 kl. 19:30 i forsamlingshuset (Midtfjord MC klubhus) i R...

Opkrævninger af Vand og Varme er forsinket:

Opkrævninger af Vand og Varme er forsinket: I fik jeres årsopgørelser fra det gamle system, og jeres Rate 1 skulle I have haft fra vores nye syste...

Nyt afregningssystem

Løgstør Vand og varme overgår til nyt opkrævningssystem. I vil modtage jeres årsopgørelse som I plejer sidst i januar. Rate 1 for 2024 vil blive o...

Brunt Vand ?

Brunt vand? Vi har somme tider problemer med brunt vand, fordi den biofilm, som sidder i rørene bliver revet løs. Det brune vand kommer ind i den e...

Analyser af vores vand

Vores vandanalyser kan I nu finde inde under profil og under generelt om vand. Nogle rapporter bliver kun taget hvert andet år.

Årlig serviceeftersyn på filtere.

Pa vores vandværker har vi filteranlæg som bestar af enten et eller to lukkede filtre. Filteret er en jernbeholder fyldt op med et nøje sammensat...

Coronavirus

Vi opretholder alle funktioner i den nødvendige periode. Men vi kommer ikke rundt og skifter malere eller lignede i perioden. Kontoret er lukket,...

Løgstør Vand har den 09. august 2019 fået udtaget prøver for midlet Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Det er fund af stoffet i boringer ved Ledøje Vandværk, pa Sjælland – der har faet Miljøstyrelsen til at kræve analyser fra alle almene vandværker....
//