Tjek din vandmåler

Efter flere dages hård frost vil Løgstør Vand opfordre alle kunder til at tjekke vandmåleren for evt. frostsprængning.

 Kamstrup måler

Kamstrup måler

Aflæs måleren, hvis der er et tomt display, er det tegn på at måleren kan være frostsprængt. Kontakt os venligst for udskiftning.

Hvis der vises trekanter i feltet ”FLOW” når der ikke forbruges vand, er det tegn på brud/lækage. ”LEAK” vil evt. blinke i det store display under aflæsningstallet.

Kontakt en autoriseret VVS-installatør for sporing af lækage og kontakt efterfølgende Løgstør Vand.

  

ABB eller Sensus måler

Sensus måler

Tjek det lille hjul på vandmåleren. Hvis hjulet ikke kører rundt ved vandforbrug er det tegn på at måleren kan være frostsprængt eller som billedet glasset er revnet. Kontakt os venligst for udskiftning.

Hvis hjulet hele tiden kører rundt, når der IKKE forbruges vand, er det tegn på brud/lækage. Kontakt en autoriseret VVS-installatør for sporing af lækage og kontakt efterfølgende Løgstør Vand.

Som ejer af ejendommen er det dit ansvar at kontrollere at vandmåleren er funktionsdygtig, ellers kan forbruget blive skønnet op til 600 m3 pr. år for private husstande.

Løgstør Vand anbefaler, at du gennemgår vores Gode råd her på hjemmesiden, samt kontrollerer vandmåleren mindst én gang om måneden.

//