Løgstør Vand har den 09. august 2019 fået udtaget prøver for midlet Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

19. august 2019

Det er fund af stoffet i boringer ved Ledøje Vandværk, på Sjælland – der har fået Miljøstyrelsen til at kræve analyser fra alle almene vandværker.

Alle afgange på vores vandværker har ikke vist spor af stoffet. Beskrivelse af stoffet og hvorfor der skal tages analyser kan se på nedenstående link.

 

 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/apr/miljoestyrelsen-informerer-kommuner-om-kontrol-af-drikkevand/