Generalforsamling

5. marts 2024

GENERALFORSAMLING

Løgstør Vand a.m.b.a. afholder generalforsamling

Torsdag  21. marts 2024 kl. 19:30 i forsamlingshuset (Midtfjord MC klubhus) i Ravnstrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Indlæg om PFAS m.v. i hjemmet.
  4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.
  5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  8. På valg er Albert Veggerby og Nikki Kristensen
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.